Umiejętność tworzenia stron internetowych stała się niezbędna zarówno dla profesjonalistów IT, jak i dla osób pragnących wyrazić siebie lub swoją działalność online. Kluczem do rozpoczęcia tej fascynującej podróży jest zrozumienie HTML – HyperText Markup Language. HTML jest fundamentem każdej strony internetowej, służąc do strukturyzowania treści i dającym początek drodze do tworzenia bardziej zaawansowanych technologii webowych.